Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 454/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 453/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 428/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 457/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego