Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 109/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 167/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 108/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 100/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 106/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 101/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 104/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 107/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego