Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 103/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 184/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 239/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 210/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny

II SA/Op 212/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 105/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 259/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych