Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 319/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 359/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 247/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 46/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 2/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 320/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 358/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 440/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zwolnienia z wnoszenia opłaty i ustalenia odpłatności za pobyt córki w domu pomocy społecznej

II SA/Op 77/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 107/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
1   Następne >   2