Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 353/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 279/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 45/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 164/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-22

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 marca 2021 r. sprawy ze sprzeciwu P. G. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Op 81/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 331/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 33/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 98/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 7/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 235/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie
1   Następne >   3