Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 392/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Op 396/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 269/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 167/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego