Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 110/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyznania Z. P. zasiłku stałego

I OW 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. w sprawie udzielenia pomocy społecznej z powodu strat poniesionych na skutek powodzi w miesiącach maj

I OW 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. U. i A. U. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie umieszczenia A.. W. w domu pomocy społecznej

I OW 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. D. o przyznanie pomocy finansowej na rozbiórkę i odbudowę domu mieszkalnego, położonego w miejscowości S., uszkodzonego w wyniku powodzi

I OW 107/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej A. S.

I OW 90/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku H. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 102/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.B. działającej w imieniu S. S. w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup żywności

I OW 103/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy finansowej A. T.

I OW 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej z zakresu pomocy społecznej
1   Następne >   2