Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 494/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Rz 703/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

II SAB/Rz 29/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-29

Sprawa ze skargi M. M. na bezczynności Burmistrza [...]

IV SA/Wr 494/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OW 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. o przyznanie pomocy finansowej oraz pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole

I OW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 494/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OW 29/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych
1   Następne >   +2   4