Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 241/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Wa 397/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

I OW 272/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 169/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich M. i S. J. w placówce opiekuńczo

I OW 207/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. N. o umorzenie zadłużenia powstałego z tytułu zaliczki alimentacyjnej

I OW 215/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego przez M. H.

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

IV SAB/Gl 251/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta C. w przedmiocie pomocy społecznej
1   Następne >   +2   5