Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 281/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H.

I OW 261/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. Ł. o przyznanie zasiłku stałego

I OW 318/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. F. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 326/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.T. w sprawie pokrycia kosztów pobytu i wyżywienia w Stowarzyszeniu [...] w P.

I OW 33/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. L. o przyznanie zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz pokrycia kosztów pobytu w ośrodku readaptacyjnym

I OW 243/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o udzielenie zasiłku stałego

I OW 24/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.J. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. o przyznanie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 49/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosków M.N.: o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Społecznym w P. oraz o przyznanie pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego
1   Następne >   3