Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

I OW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.B. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 219/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.R. o umorzenie 30% zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego

I OW 35/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku A. W. z 29 listopada 2014 r. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K. R. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz świadczenia na zakup żywności

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków

III SAB/Gd 3/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej zasiłku celowego

I OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków

III SAB/Gd 3/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w sprawie dotyczącej zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4