Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

I SAB/Wa 11/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

II SA/Ke 512/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I OW 281/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H.

II SA/Op 191/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Prudnika w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

II SA/Ol 263/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OW 261/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. Ł. o przyznanie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   4