Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 15/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.D. o przyznanie pomocy w formie ...

I OW 29/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy w formie schronienia

I OW 31/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku stałego

I OW 15/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia oraz zasiłku stałego

I OW 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. D. o umieszczenie W. M. bez jej zgody w domu pomocy społecznej

I OW 67/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego

I OW 287/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Prezydenta Miasta Konina o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a Burmistrzem Rogoźna przez wskazanie Burmistrza Rogoźna jako organu właściwego do rozpoznania wniosku D. M. o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych

I OW 58/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. o przyznanie świadczenia w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności i opału

I OW 204/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 300/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   3