Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Ke 31/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiecie realizacji odcinka dojazdu do nieruchomości

II SAB/Gl 24/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-04-02

Sprawa ze skargi K. N. na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy S. w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

II SAB/Ke 27/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiecie przyznania mieszkania socjalnego lub komunalnego