Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 12/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Op 91/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamiennik w przedmiocie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej jako podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw z tego zakresu