Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 25/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych

II SA/Op 509/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 30/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-05

Skarga A. J. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia pisma oraz zastrzeżenia do ustaleń wywiadu środowiskowego postanowił: odrzucić skargę.

II SAB/Bk 10/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

I SAB/Wa 286/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej

II SA/Lu 236/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 146/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami

II SA/Op 543/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'
1   Następne >   2