Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 509/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 543/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 546/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 544/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 545/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 531/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku okresowego