Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SA/Op 574/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy dostępu do akt ośrodka pomocy społecznej