Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Kr 2/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.

II SAB/Kr 37/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. -

II SAB/Lu 16/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

II SA/Lu 918/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-11-08

Sprawa ze skargi J. B. K. w przedmiocie pomocy społecznej

I OPP 57/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Stanisława M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, II SAB/Gd 17/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie wniosku o wydanie kserokopii dokumentu

II SA/Rz 1043/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SA/Lu 518/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Rz 1042/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

IV SA/Gl 737/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-10

Sprawa ze skargi U.H. na pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w R. w przedmiocie skargi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SAB/Rz 6/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-27

Sprawa ze skargi A. N. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2