Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 560/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi J. Z. w przedmiocie składek emerytalno

II SA/Lu 473/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-01

Sprawa ze skargi J. N. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SAB/Wr 5/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 6/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-07

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego

II SO/Lu 1/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SO/Gl 5/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Wniosek Burmistrza Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta P. a Prezydentem Miasta Z. w sprawie skierowania oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i przyznania zasiłku stałego

IV SAB/Wr 4/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Lu 474/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-01

Sprawa ze skargi J. N. w przedmiocie zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   4