Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 5/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 6/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-07

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-28

Wniosek w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 11/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego

IV SA/Wr 671/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania