Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 5/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Wniosek Burmistrza Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta P. a Prezydentem Miasta Z. w sprawie skierowania oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i przyznania zasiłku stałego

I OW 57/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie refundacji świadczeń przyznanych J. A.