Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 4/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej [..] MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku celowego wszczętej wnioskiem

IV SAB/Wr 8/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr[...] MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego wszczętej wnioskiem

IV SAB/Wr 5/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego wszczętej wnioskiem

IV SAB/Wr 6/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 8 MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku okresowego wszczętej wnioskiem

IV SAB/Wr 7/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownik Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego wszczętej wnioskiem z 25 kwietnia 2005 r.

IV SAB/Wr 11/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 8 MOPS we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego wszczętej wnioskiem