Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

I OPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 3/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-25

Wniosek Prezydenta Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta W. a Burmistrzem Miasta S. w sprawie ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 568/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej P.

IV SA/Gl 331/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję brak danych w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Lu 3/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-02

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o umieszczenie i ustalenie odpłatności za pobyt w schronisku

I OZ 677/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 6/08 odrzucającego zażalenie J. A. na postanowienie WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 6/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J.A. od postanowienia WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 6/08 odrzucającego skargę J. A. na stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomoc...

II SA/Op 134/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

I SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi A. S. na pismo W. w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

I SO/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o przyznanie zasiłku okresowego i zasiłku celowego
1   Następne >   2