Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 56/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 64/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w przedmiocie pomocy społecznej

IV SA/Gl 13/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Sprawa ze skargi E.P. w przedmiocie rodziny zastępczej

I SO/Wa 19/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z wniosku Wójta Gminy N. D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy N. D. oraz Prezydentem Miasta G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przyznania pomocy społecznej

II SO/Lu 3/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość w sprawie o przyznanie zasiłku stałego

IV SA/Wr 629/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO w W. w przedmiocie odmowy wyłączenia wszystkich członków SKO od udziału w postępowaniu

II SAB/Gd 70/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielania świadczeń z pomocy społecznej

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

I OW 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt II SAB/Sz 165/09

IV SO/Gl 2/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. w sprawie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

I OW 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt II SAB/Sz 166/09
1   Następne >   3