Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bd 42/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny postanowił:

II SA/Bd 1259/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 49/11 odrzucającego zażalenie A. D. na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 49/11

IV SAB/Wr 48/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 48/11 odrzucającego zażalenie A. D. na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 48/11

I SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

IV SAB/Wr 91/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-03

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Bd 1472/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 192/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-27

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 49/11
1   Następne >   +2   4