Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 121/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 120/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 427/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku z dnia [...] r. w zakresie dotyczącym decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...

III SO/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy

IV SAB/Wr 122/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 122/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 435/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 86/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie załatwienia sprawy i przekazania wniosku z dnia [...] r. dotyczącego decyzji z dnia [...] r. nr [...] odmawiającej udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 491/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO w L. w przedmiocie odmowy wyłączenia członków SKO w L. od załatwienia sprawy

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13