Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów tut. Sądu p o s t a n a w ...

IV SO/Gl 64/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

II SO/Lu 47/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie ponoszenia odpłatności z tytułu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo

IV SO/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Z. a Starostą [...] w sprawie dotyczącej ustalenia powiatu właściwego do pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka przebywającego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

IV SO/Gl 20/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-04

Wniosek Burmistrza Miasta O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta O. a Burmistrzem Miasta C. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 65/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SO/Gl 62/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie wyłączenia z urzędu członków SKO we Wrocławiu od udziału w postępowaniu w sprawie zażalenia w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

IV SO/Gl 69/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Prezydentem Miasta E. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   6