Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 1209/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku

II SAB/Op 25/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Bd 125/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-07

Sprawa ze skargi M. B. w przedmiocie sporządzenia aneksu do umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej