Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

I OW 248/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. G. o świadczenia z zakresu pomocy społecznej

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

I OPP 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 694/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 83/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia sprawy i przekazania wniosku

I OPP 75/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 689/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta S. a Burmistrzem Miasta M. w sprawie dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OPP 72/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 559/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 64/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 563/13 ze skargi na decyzję SKO z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   7