Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 390/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na czynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S . w przedmiocie braku wypłaty środków odmówić przyznania prawa pomocy.

II SA/Sz 420/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie braku wypłaty środków odmówić przyznania prawa pomocy.

II SAB/Lu 114/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego 'U. ' w przedmiocie wydania kserokopii pisma

II SA/Lu 799/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi G. M. i S. M. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do odbycia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

II SAB/Ke 97/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zasiłku okresowego postanowił: odrzucić skargę.

II SO/Lu 4/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Sz 8/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 390/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na czynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie braku wypłaty środków

II SA/Sz 420/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie braku wypłaty środków

II SA/Po 1222/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-01

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego
1   Następne >   +2   4