Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 317/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-06-14

Sprawa ze skargi [...] na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie przesłania odwołania wraz z aktami sprawy

II SAB/Bk 16/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie udostępnienia akt postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności

II SAB/Lu 163/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego likwidacji barier architektonicznych

II SA/Lu 157/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-10

Sprawa ze skargi J. O. na akt Starosty Powiatu Ś. w przedmiocie wynagrodzenia kuratora wyznaczonego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

II SA/Lu 156/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-10

Sprawa ze skargi L. M. na akt Starosty Powiatu w przedmiocie wynagrodzenia kuratora wyznaczonego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

II SA/Gl 1371/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Psary w przedmiocie gminnego bonu żłobkowego

I OW 122/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie P. P. do domu pomocy społecznej

II SA/Rz 1052/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SAB/Kr 42/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Marszałka Województwa w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego