Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Kr 1/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie sprostowania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SAB/Lu 9/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-05-13

Sprawa ze skargi W. M. na przewlekłość postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia nr [...] w L. w przedmiocie zasiłku celowego na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia

II SAB/Lu 44/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi W. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia nr [...] w L. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinasowanie do zakupu gazu

II SAB/Lu 45/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi W. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia nr [...] w L. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinasowanie do wyjazdu do sanatorium

III SA/Kr 354/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza B w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Po 151/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I OSK 3014/19 - Wyrok NSA z 2020-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OSK 3013/19 - Wyrok NSA z 2020-07-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 19/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Starosty Powiatu [...] w przedmiocie wynagrodzenia kuratora wyznaczonego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

I OSK 1322/20 - Wyrok NSA z 2020-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3