Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Ke 98/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Ke 65/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Ke 102/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-28

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie pomocy w weryfikacji dokumentacji pracowniczej

II SAB/Ke 104/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-29

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Ke 66/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-01-28

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

II SA/Po 812/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-03-31

Sprawa ze skargi T. K. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej

I OPP 132/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-19

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 645/20 ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Ke 108/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania usług asystenta osoby niepełnosprawnej

III SA/Kr 1349/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza N w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OSK 2198/20 - Wyrok NSA z 2021-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego
1   Następne >   2