Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 560/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi J. Z. w przedmiocie składek emerytalno

II SA/Op 38/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

II SA/Op 39/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo