Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

II SAB/Go 137/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu lipcu 2014 r.)

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

II SAB/Go 27/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Go 23/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 385/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-06

Sprawa ze skargi J. S. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-07

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek

II SA/Op 561/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność [...][...] Ośrodka Pomocy Społecznej w[...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   5