Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i ustanowienia adwokata z urzędu

II SO/Bk 11/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie działania ośrodka w zakresie pomocy społecznej

I OZ 484/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A. P. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienia adwokata z urzędu

IV SAB/Wr 100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-10

Wniosek Z. R. o wykładnię wyroku WSA , sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 oddalającego skargę Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu na złożony wniosek

II SO/Bk 14/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie poniesienia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego

IV SAB/Wr 98/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 1743/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie zakończonego postępowania administracyjnego na złożony wniosek

I OZ 1742/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia

IV SA/Wr 211/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej H.B. od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania pomocy ze środków publicznych Skarbu Państwa
1   Następne >   3