Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 485/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SAB/Op 74/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku w przedmiocie świadczeń rodzinnych