Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 19/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 82/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi G. T. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 228/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 385/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-06

Sprawa ze skargi J. S. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 9/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-02-27

Sprawa ze skargi H. K. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANAWIA odrzucić skargę

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 458/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Op 561/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 560/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 558/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uznania za świadczenie nienależnie pobrane części zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   3