Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

I SA/Wa 1690/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi T. G. na Prezydenta Miasta W. w przedmiocie niewykonania wyroku sądu

I SA/Wa 1691/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi T. G. na Prezydenta Miasta W. w przedmiocie niewykonania wyroku sądu

II SO/Op 20/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-20

Wniosek Starosty Wejherowskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej