Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OW 192/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania podania S. K. o umorzenie kwoty [...] zł wynikającej z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu świadczeń w formie zasiłków stałych i zasiłków okresowych

I SAB/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydent W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

I OW 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. B. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. w sprawie umieszczenia syna A. P. w domu pomocy społecznej

I OW 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. C. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 147/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego M. S. Y. wraz z odsetkami z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w latach 2005

IV SA/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 614/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   8