Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

I SAB/Wa 293/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wydania stanowiska na piśmie

II SA/Łd 830/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia decyzji kierującej do Domu Dziennego Pobytu

I OW 200/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J.Ż. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

IV SAB/Gl 194/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

I OW 229/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. N. w sprawie pomocy finansowej na potrzeby bytowe

I OW 214/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt G. M. w domu pomocy społecznej

I OW 219/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego A. S. umieszczonego w pieczy zastępczej

I OW 195/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 225/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na syna J. L.
1   Następne >   2