Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 830/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia decyzji kierującej do Domu Dziennego Pobytu

I OW 309/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 253/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Sz 133/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-15

Skarga P. D. na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

I OW 321/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. O. o przyznanie pomocy materialnej oraz wydanie skierowania do Domu Samotnej Matki i Dziecka w R. Ś.

I OZ 297/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. oku nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 296/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. oku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 349/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku K. W. o umorzenie zaległości alimentacyjnych

I OW 353/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej
1   Następne >   +2   +5   +10   24