Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 550/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 33/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka