Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 243/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zapłaty dodatku do zasiłku rodzinnego i odsetek z tytułu niewypłaconego dodatku