Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 323/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-06

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w S. w przedmiocie działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S.

IV SA/Wr 597/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

II SA/Gd 284/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-21

Wniosek S. M. o nałożenie grzywny Radzie Miasta

IV SA/Gl 856/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych

II SA/Lu 1363/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie utworzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

IV SA/Wr 558/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. Z. w przedmiocie uznania za bezzasadne skarg

II SA/Łd 524/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie uznania bezzasadności skargi na działania Prezydenta Miasta Ł. w zakresie świadczonych usług opiekuńczych p o s t a n a w i ł: odrzucić skargę.