Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 452/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

IV SA/Wr 636/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo

IV SA/Wr 638/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 639/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy Społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy Wrocław

IV SA/Wr 669/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta w B. w przedmiocie załatwienia skargi dotyczącej przyznawanych posiłków

OSK 1615/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie utworzenie (...) Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie uchyla zaskarżony wyrok i

I SAB/Wa 209/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej K. polegającą na nie rozpoznaniu skarg na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 326/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] w W.

II SA/Op 35/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 323/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
1   Następne >   2