Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 460/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 25/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej dział pierwszy rozdziału trzeciego 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, która w tym zakresie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Op 350/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie zasad organizacji i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 541/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

II SA/Łd 790/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko

IV SA/Wr 682/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. W. w przedmiocie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu przez Gminę K. W., w tym osobom bezdomnym

IV SA/Wr 67/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. P. w przedmiocie zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

IV SA/Wr 66/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. P. w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w S.P.

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

IV SAB/Gl 34/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie dotacji na oddłużenie lokalu, w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata
1   Następne >   2