Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 491/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

IV SA/Wr 20/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie w przedmiocie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków

IV SA/Gl 193/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej C. w przedmiocie usług opiekuńczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.