Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 861/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 1 w Dzierżoniowie

I SAB/Wa 432/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi B.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Miasta O. i braku odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w O

II SA/Go 311/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 18/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

IV SA/Wr 851/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Ke 677/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w K. i Miejskim Urzędem Pracy w K. na rzecz realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL 2007

II SA/Op 106/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie działalności organów pomocy społecznej odrzucić skargę.

IV SA/Wr 17/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

I SAB/Wa 381/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi E. J. na przewlekłość w załatwieniu sprawy przez Radę Miasta O. i braku odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w O.
1   Następne >   2